A szakértői interjúk tapasztalata

A kvalitatív adatfelvételi munkaszakasznak célja az volt, hogy a szekunder adatelemzéssel párhuzamosan elméleti alapot biztosítson a kantitatív, nagymintás, négy országra kiterjedő nemzetközi survey adatfelvételnek. Interjúalanyaink olyan személyek voltak, akik maguk is aktív részesei a helyi szintű mikroközösségek formálásának – formálódásának. Általános és közös megállapításuk az volt, hogy erős gazdasági alap nélkül ezek a szerveződéseik csak tagjaik egymás iránti elköteleződéséből fakadhat, amely azt jelenti, hogy a tagok cserélődésével a közösségek meggyengülnek, hiszen a személyes kapcsolatok eltűnnek a rendszerből. Ezért a gazdasági alapokra helyezés mindenképpen fontos, ha nem is elsőszámú és legelőször megoldandó kérdés a mikroszintű közösségformálás során. Ugyanígy, a helyi gazdaság nem működik erős és jól működő helyi társadalom nélkül, hiszen enélkül a kapcsolaterősség nélkül a gazdasági tevékenységek kiszerveződnek a helyi viszonyokból és kiszolgáltatásra kerülnek erősebb gazdasági szereplőknek.