Hírek – EFOP-5.2.2-2017-00112

A projekt során megcélzott személyek és szervezetek

Bár a projekt eredményei reményeink szerint széles közönség számára elérhetőek és hasznosak lesznek, mégis vannak olyan speciális társadalmi csoportok, amelyekre kiemelten fókuszálunk. Projektünk célcsoportjába szűkebb értelemben azok a hazai szakemberek tartoznak, akik humán szolgáltatásokat nyújtó állami,

Bemutatjuk projektünk céljait

Projektünk több elemből épül fel, és ennek megfelelően céljai is sokrétűek. Projektünkben a helyi döntéshozatalon keresztüli közösségi tervezési jógyakorlatokat kívánjuk tanulmányozni a Duna Stratégia Régióban, illetve a visegrádi országokban. Azokat a megoldásokat keressük, amelyekben a helyi közösség valamilyen módon részt vesz a helyi szintű döntéshozásban,

Hosszas előkészítési munkákat követően megkezdődött a közösségi döntéshozással kapcsolatos lehetőségeket feltáró és terjesztő projektünk végrehajtása. Projektünkben a helyi döntéshozatalon keresztüli közösségi tervezési jógyakorlatokat kívánjuk tanulmányozni a Duna Stratégia Régióban, illetve a visegrádi országokban. Azokat a megoldásokat keressük, amelyekben a helyi közösség valamilyen módon részt vesz a helyi szintű döntéshozásban,