Hírek – EFOP-5.2.2-2017-00112

Ezt várjuk projektünktől


A közösségi döntéshozás gyakorlati lehetőségeinek feltárása a legfontosabb célunk, de nagyon bizakodóak vagyunk azzal kapcsolatban, hogy az eredmények sokrétűek lesznek.
A megszerzett és interaktív rendszerben nyilvánosan közzéteendő adatbázis és információtömeg valamennyi releváns piaci szereplő, közintézmény, civil és egyéb szervezet,

Projektünk outputjai

Abból kiindulva, hogy projektünk célja meghatározható szűken is, sok elemből áll, és így az “outputjai”, vagyis a projekt során megvalósított és közkinccsé tett részfeladatok is sokfélék. Így megvalósul egy átfogó kutatás a régió országaiban megvalósuló közösségi döntéshozási módokkal a fókuszban, és egy átfogó elemzés is,

Bemutatjuk projektünk módszertanát

Ahhoz, hogy a projektünk megvalósítása magas minőségben történjen, többféle kutatási és szakértői munkamódszert alkalmazunk a megvalósítás során. Annak érdekében, hogy feltérképezhessük ezeket a megoldásokat, továbbá átfogó képet kapjunk számos különféle formában működő programról, tevékenységről, illetve, hogy ezek gyakorlatait fókuszáltan, a saját kontextusukban értelmezve is megragadhassuk,