Előre lépési lehetőség a kutatás eredményei alapján

A szekunder szakmai elemzés és a kvalitatív megalapozó munkarészt követően elvégzett nagymintás nemzetközi survey adatfelvétel eredményei felhívják a figyelmet arra, hogy a négy országban jelen van mind az erőforrás, mind az igény arra, hogy különböző helyi problémákra vonatkozóan (így leginkább a környezetvédelem, szociális és munkaügyi problémák, közösséget érintő kérdésekben vagy épp infrastrukturális problémák kapcsán) jól működő és aktív döntéshozói közösségek jöjjenek létre, amelyek mindemellett növelik a helyi és országos, nemzetközi közösségek iránt érzett elkötelezettséget és a helyi identitást is, továbbá erősítik a lakosság jólétét és a politikai vezetők iránt érzett lojalitást és bizalmat is. A projekt következő fázisában az ajánlásgyűjtemény kerül kialakításra, abból a célból, hogy felmutassa azokat a technikákat, és főképp, fórumokat, amelybe a jelen kutatásban felmutatott szunnyadó energiák becsatornázhatók.