Kutatásunk felhasználhatósága

A kutatás, amely eredményeit az elkészített, és oldalunkon bárki számára elérhető módon közzétett kutatási jelentés összefoglalja, alapvetően kettős céllal írható le. Egyrészt, megalapozásként kíván szolgálni egy, közösségfejlesztéssel foglalkozó szakemberek számára összeállítandó, innovatív elemekben gazdag (tág értelemben vett, társadalmi szolgáltatásra vonatkozó) politikai javaslatcsomagnak ahhoz, hogy helyi döntéshozáson alapuló helyi közösségfejlesztési programok tudjanak megvalósulni a jövőben, szerte a régióban. Másrészt, önmaga jogán is helyét megálló kutatásként az is célja, hogy felmutassa: a helyi közösségfejlesztés több szinten is értelmezhető, és ehhez a népességben jelenleg is adott a kíváncsiság és a kapacitás, amennyiben ténylegesen erőforrásokat akarunk megmozgatni azért, hogy a társadalmi fejlődés letéteményeseiként szolgáló, aktív helyi közösségek jöjjenek létre.