Nemzetközi hasonlóságok a kutatási eredményekben

A nemzetközi kutatás arra ad nekünk lehetőséget, hogy megvizsgáljuk, találhatunk-e szisztematikus eltéréseket a különböző országok válaszadóinak attitűdjeiben annak kapcsán, hogy mennyire érzik fontosnak az életükben saját és családjuk boldogulását, szomszédaikat és a településük többi lakóját, továbbá honfitársaikat és európai polgártársaikat. Meggyőző eredményekre jutottunk: az egyes országok között meglehetősen kevés különbség látszik. A romániai és szerbiai alminta egy kis eltérést mutat azonban ettől az általános szabálytól: előbbi esetben a honfitársak legalábbis egyszinten, vagy akár kicsit magasabbra értékeltek a szomszédoknál és településen lakóktól, míg utóbbi esetben ugyanez az Európai Unió polgárai kapcsán mondható el inkább. Előbbi anomália a városban lakó megkérdezettek némileg magasabb arányával, utóbbi esetben pedig Szerbia várható EU-csatlakozásával magyarázható.