Feszültségek a fontosság és befolyás között

Kérdőívünkben azt kérdeztük: egyes társadalmi csoportok mennyire fontosak a válaszadók számára, illetve hogyan érzik: mekkora befolyásuk van e csoportok életére. A válaszadók az eredmények tükrében mindemellett úgy érzékelik, hogy sokkal kisebb befolyásuk van ezekre a csoportokra, mint amennyire fontosak az életükben – ez alól a szabály alól egyetlen kivételt sem találhatunk. Bár saját sorsukat kicsit jobban befolyásolni tudják, mint családjukét, ez a különbség e két esetben mégsem különösebben magas. A skála másik végén elhelyezkedő, honfitársak esetén azonban ez a különbség már ehhez képest hatalmas: több, mint 30 százalékpontos eltérést tapasztalhatunk a két érték között. Ez jelzi, hogy sokkal kevésbé érzik a válaszadók magukat képesnek arra, hogy legalább olyan mértékben képviseltessék véleményüket, mint amennyire honfitársaik fontosak az életükben. A szomszédság és a település lakói a skála közepetáján helyezkednek el, jelezve, hogy e kategóriák kapcsán is joggal merülhet fel a válaszadókban, hogy szívesen növelnék saját szerepüket e közösségi szintek életében.