Nemzetközi relevanciájú eredményeinkről

A nemzetközi kutatásunk lehetőséget adott annak vizsgálatára, hogy találhatunk-e szisztematikus eltéréseket a különböző országok válaszadóinak attitűdjeiben annak kapcsán, hogy mennyire érzik fontosnak az életükben saját és családjuk boldogulását, szomszédaikat és a településük többi lakóját, továbbá honfitársaikat és európai polgártársaikat. Az eredmény meggyőző: az egyes országok között meglehetősen kevés különbség látszik, vagyis megfogalmazható egy olyan állítás, hogy a megfigyelt társadalmi jelenség univerzális, vagy legalábbis a vizsgált Közép-kelet-európai régióban univerzális. Ez abszolút párhuzamba állítható a szubszidiaritással foglalkozó szakirodalmi állításokkal, miszerint annál fontosabb számunkra egy közösség, minél közelebb áll hozzánk. Azt is megállapíthattuk, hogy az eredmények összességében alátámasztják azokat a szakirodalmi feltevéseket, miszerint az iskolai végzettség növeli a közösségi elkötelezettséget.